kop8.jpg

EEN GOUDEN TIP !!!!!

Zaterdag 11 mei 2019 heb ik van Nico Zaal een telefoontje gehad met de mededeling dat het ontbrekende spelmateriaal weleens bij de bibliotheek zou kunnen staan. Hij geeft mij het advies contact op te nemen met Miep Ackermans aangezien zij degene is die bemoeienis heeft met het schaken aldaar. Ik heb haar gebeld en zij heeft mij medegedeeld dat een lid er zorg voor gedragen heeft dat er spelmateriaal aanwezig is bij de bibliotheek. Echter degene die dit heeft gedaan heeft mij hiervan niet op de hoogte gebracht en het zou fijn zijn als dat wel wordt gedaan aangezien ik commissaris van het materiaal ben.

Het probleem is dus opgelost en ik dank iedereen die meegedacht heeft.

Met vriendelijke groeten
Kees van Dongen 

 

Wie heeft schaakstukken, schaakborden en eventueel schaakklokken geleend?

Vorige week, 30 april 2019, ben ik tot de ontdekking gekomen dat er enig materiaal is "verdwenen", want in de voorraad zouden er 29 setjes moeten zijn van de rechthoekige doosjes met een blauw deksel. Bij controle heb ik gezien dat er 8 schaakborden en 8 doosjes met stukken ontbreken. Of er ook 8 schaakklokken weg zijn heb ik nog niet na kunnen gaan.

Zonder met een schuldige vinger naar iemand te wijzen is mijn vraag aan de leden of er iemand is geweest die zonder mijn medeweten materiaal heeft geleend maar het nog niet heeft terugbezorgd.

Mocht iemand het inderdaad hebben geleend, laat het mij dan weten en breng het materiaal terug.

Stuur mij een mailtje of neem telefonisch contact op met mij (076-5215070).

Met vriendelijke groeten
Kees van Dongen