kop24.jpg

beste schakers van SV De Baronie,

met ingang van dinsdag 6 oktober 2020 zal, in plaats van de reguliere competitie, een Corona-competitie plaatsvinden op de dinsdagavond. Belangrijkste reden hiervan is dat op grond van de landelijke regels ons lokaal 's avonds om 22.00 uur leeg moet zijn.

Uitgangspunt is om de regels die we voor de gewone interne competitie al hadden afgesproken (tijdig aan- dan wel afmelden, puntentelling etc.) ook gelden voor de Corona-competitie, zodat ik hieronder alleen de afwijkingen van de ten opzichte van de reguliere competitie aangeef:

1. Alle uitslagen en behaalde punten gelden uitsluitend en alleen voor deze speciale competitie. Dus totaal niet voor de reguliere competitie, maar ook niet voor de KNSB (rating)

2. De speeltijd is per persoon voor de gehele partij 50 minuten; er wordt géén tijd bijgeteld.

3. Mochten er afwijkende spelregels t.o.v. de reguliere competitie zijn (50 minuten zit tussen rapidschaak en gewoon schaak in) dan zal de wedstrijdleider vóór aanvang van de wedstrijden deze afwijkende regels bekend maken.

4. Mochten zich meer spelers aanmelden dan toegestaan in ons clublokaal (de wedstrijdleider weet dat dinsdagmiddag al) dan wordt getracht er voor te zorgen, dat toch een ieder zijn of haar partij kan spelen, in het uiterste geval elders.

5. Conform de landelijke afspraken zijn wij als bestuur verplicht u erop te attenderen, dat u geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen. Dragen hiervan is echter niet verplicht.

Voor alle zekerheid: deze zaken gelden alleen voor de seniorencompetitie; de bijeenkomsten en schaakpartijen voor de jeugd gaan gewoon door zoals in het verleden.

 

Namens het gehele bestuur,

 

Bouke Jansma (secretaris)