kop25.jpg

NIEUWSBERICHT VAN HET BESTUUR

 

Beste schaakvrienden van SV De Baronie,

Het seizoen 2021-2022 is afgesloten en we hebben onder leiding van onze altijd aanwezige interne wedstrijdleider Kees van Dongen een redelijke hoeveelheid  rondes kunnen spelen die er in resulteerden dat we een bekende clubkampioen in Rens Oomen hebben en een net zo bekende bekerkampioen in Rob van Berkel. Onze teams in de externe KNSB competitie hebben het niet slecht gedaan: drie gehandhaafd waaronder ons eerste in de 3de klasse KNSB en een team gepromoveerd van de 6de Klasse KNSB naar de 5de klasse. Seizoen 2022-2023 spelen we dus 3de, 4de, 5de en 6de klasse KNSB en hopelijk komt er nog een tijd dat we met 5 teams kunnen spelen. Ik roep dus spelers op eens na te denken aan deelname aan de externe zaterdagcompetitie. In de avondcompetitie van de NBSB zijn we wat minder fortuinlijk geweest met onze vier teams, wellicht een degradatie,  maar in algemene zin kunnen we zeggen dat de externe wedstrijden redelijk tot goed zijn gegaan.

En ondanks alle perikelen die we weer hebben gehad met Corona, ook in dit afgelopen seizoen, hebben we toch weer regelmatig kunnen schaken, is ons ledenbestand iets toegenomen, hebben we onder leiding van Kees Ooms en zijn excellente en zeer toegewijde jeugdleiders een florerende jeugdafdeling en ziet het er naar uit dat Mariëndal, met zijn gastvrije beheerder Berry Tempelaars, voorshands ons ‘honk’ is. Ja, dat betekent senioren schaak op maandagavond en jammer genoeg (en dat meen ik oprecht) kunnen een paar leden daardoor niet altijd komen, maar we hebben weer een vaste stek.

Maandag 4 juli j.l. hebben we een bestuursvergadering gehad, om het afgelopen jaar even de revue te laten passeren en vooruit te zien naar komend seizoen. We hebben het ook gehad over wat punten van kritiek die ons hebben bereikt; daarover meer op de ledenvergadering van maandag 5 september. Bouke Jansma, onze hardwerkende secretaris, zal u in augustus de informatie voor de ledenvergadering doen toekomen.

Een punt van aandacht is tevens onze website waar bestuurslid Matthijs van Merwijk i.o.m. Willem van Kooten en  Maurits Creyghton aandacht aan zal gaan besteden en hopelijk kunnen we nog gebruik maken van een ontwerp dat Carlos Hemmers een paar jaar geleden heeft gemaakt. Ook hebben we het gehad over ons Klankbord, werk van velen die er aan bijdragen, maar het zou zeker geen succes zijn zonder het redactie team en dan denk ik dat het goed is om speciaal Hans Korsse te danken voor zijn inzet zonder daarbij Kees van Dongen en Maurits Creyghton overigens te kort willen doen. Ook Klankbord is een agendapunt op de ledenvergadering en de oproep aan allen is om zo af en toe eens een stukje te schrijven, een partij te analyseren of zo. Dan houden we elkaar op de hoogte. De bibliotheek die door Ron Graumans wordt beheerd, wordt helaas niet zo vaak ‘aangedaan’ en wellicht goed voor onze nieuwe leden om je eens door Ron te laten voorlichten wat er zoals beschikbaar is.

In het nieuwe seizoen wil het bestuur het mogelijk maken dat de senioren weer les kunnen krijgen. Er is reeds enige malen aandacht voor gevraagd. Maar de animo is, zoals we tijdens de bestuursvergadering hebben begrepen, bijzonder laag. Slechts twee leden hebben zich opgegeven. Bij deze nogmaals onder de aandacht van u allen.

Tot slot, zoals we reeds hebben aangegeven, willen we op maandag 12 september een ‘welkom terug toernooi’ voor de senioren en zij die in de seniorencompetitie spelen, organiseren. Ongeveer in de trant van het kip-kalkoen toernooi, met hapjes en wat drankjes en een prijs voor iedere deelnemer. Onze door de wol geverfde penningmeester Joop van Uijthoven,  heeft ons verzekerd dat er voldoende liquide middelen zijn om dit te doen. En als bestuur vinden we met zijn allen dat we na deze Corona jaren wel een extra evenement mogen doen voor de leden. Wij hopen dus op een goede opkomst voor maandag 12 september! De dag erna, doen we iets aparts met de kinderen!

Schaakvrienden, dat was het voorlopig. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie inzet afgelopen jaar om er ondanks de beperkingen in het begin, toch een relatief mooi schaakjaar van te maken, prettige vakantie (of is het een reces??) en tot in september,

Jo Godderij, Voorzitter SV De Baronie