kop5.jpg

 

 

125 jaar SV de Baronie

 

Beste Schaakvrienden,

 

Even een korte update over de activiteiten van de lustrum commissie in het kader van ons 125 jarig bestaan. Het committee mag zich inmiddels verheugen door een paar extra leden te hebben kunnen toevoegen buiten Joop van Uijthoven, Jan Leendert Dogterom, Sander De Smet, Eduard Fakkel, onze goede voorzitter Zef Hendriks (die op afstand af en toe een duit in het zakje doet) en mijzelf. Het betreft Hans Korsse (die met Eduard het leeuwendeel van het boek zijn rekening neemt), Karoly Kapitany die enige redactionele bijdragen heeft geleverd, Bouke Jansma (idem) en Hein Groothuis die zijn externe communicatie taak voor de vereniging eveneens ten dienste stelt voor het jubileum en niet te vergeten al diegenen die inmiddels een bijdrage hebben geleverd aan het boek met een door hen becommentarieerde partij (of meerdere) of een andere bijdrage. Hartelijk dank hiervoor aan u allen. Daarnaast heeft burgemeester Depla van Breda een voorwoord geschreven, hetgeen zeer is gewaardeerd.

 

Het boek neem op deze manier langzaamaan vaste vormen aan en ik denk dat we ergens rond de 150+ bladzijden aan interessante lectuur zullen gaan zien. Een deel daarvan ‘tappen’ we overigens af door uit het boek over het 100 jarig bestaan van Edwin Lessmann e.e.a. te memoreren. Dat doe ik in de inleiding van het boek.

 

Ook is Sander de Smet al heel ver met het organiseren van onze eerste avond die op dinsdag 17 januari 2017 wordt gehouden (met dank aan diegenen die hem daar bij willen assisteren en advies voor hebben gegeven, niet op de laatste plaats onze onvolprezen interne competitie leider, Kees van Dongen). Het is de bedoeling dat we om 1930 uur ‘verzamelen’ in het entre nous van residentie Vredenbergh en onder het genot van een glaasje ‘bubbels’ of jus d’orange, aangeboden door residentie Vredenbergh, de officiële start markeren van ons lustrum jaar. Het eerste exemplaar van het boek zal dan worden aangeboden aan burgemeester Depla en uiteraard krijgen alle leden dan hun exemplaar uitgereikt. De rest van de avond zal een interne krachtmeting zijn. Opzet van de speelavond zal zijn korte partijen met voldoende speeltijd om iedereen te entameren om deel te nemen. Sander komt in de komende tijd met meer informatie, waarvan ik u nu al kan aangeven dat het een leuke avond gaat worden met hapjes en drankjes (deels aan u aangeboden). Wel zouden wij u allen willen vragen om u tijdig af te melden, ten laatste een week van te voren (onvoorziene omstandigheden daargelaten natuurlijk). Maar zoals gezegd, Sander komt nog met nadere informatie.

 

In het tweede kwartaal zullen we op 6 juni het open Bredaas snelschaak kampioenschap houden. Jan Leendert zal hier fungeren als hoofd coördinator en hij zal in de loop van het eerste kwartaal met nadere informatie komen. Het is de bedoeling om hier dan ook oud spelers bij uit te nodigen. Ik hoop dat hiermee een vraag wordt beantwoord die enige leden aan ons hebben gesteld: wat doen we met oud leden? Die willen we natuurlijk betrekken en dit leek ons een goede gelegenheid om dat te doen. Jan Leendert zal op tijd zijn met zijn informatie, mede omdat we ook moeten bezien hoeveel deelnemers we uiteindelijk gaan krijgen en of dan de residentie Vredenbergh groot genoeg is of dat er moet worden uitgeweken naar een andere locatie.

 

In het derde kwartaal hebben wij inmiddels de toezegging van Anne Haast om een simultaan te komen spelen in September en ook hier zal op tijd verdere informatie komen v.w.b. dag en datum en wellicht dat we bij grote belangstelling nog een andere simultaan speler zullen (moeten) uitnodigen. Joop is hier de hoofdcoördinator.

 

We zijn nog aan het discussiëren over het evenement in het vierde kwartaal. Een ‘bedrijven/scholen’ toernooi of een open Bredaas kampioenschap en of we er mee doorgaan gezien de financiële kant van de zaak. Mochten we dat ‘open Bredaas kampioenschap’ gaan houden, dan is dat wellicht iets dat we als vereniging ieder jaar zouden kunnen organiseren….een soort van traditie gaan creëren dus. De discussie loopt nog binnen het lustrum committee en uiteraard zal het bestuur er in worden betrokken en zullen wij zorgen u, de leden, op tijd te informeren.

 

Wij stellen als ‘lustrum’ team alle hulp tot nu toe op prijs en als u vragen of suggesties heeft, aarzel dan niet om een van ons te benaderen of meerderen van ons, tenslotte lopen we op de clubavonden allen in dezelfde locatie rond.

 

Ik heb reeds eerder gevraagd of er ideeën zijn voor een nieuw logo van de club in het teken van het 125 jarig bestaan. Welnu, in de kop van deze informatie ziet u een logo dat we gaan gebruiken voor de voorkant van het boek, wellicht nog in een iets aangepaste vorm. Wellicht dat dit iets zou kunnen zijn voor een nieuw logo, we horen graag wat u er van denkt en of u zelf suggesties heeft.

 

Tot zover deze tweede update over 125 jaar de Baronie, wij hebben er (nog steeds) zin in als lustrumcommissie en we hopen dat u zich geroepen voelt om ergens nog een ‘duit in het zakje’ te doen.

 

Jo Godderij, Vz lustrumcommissie 125 jaar schaakvereniging de Baronie.