kop9.jpg

De uitslag van de rapidschaak enquête is:

10 stemmen voor en 37 stemmen tegen.

Van de 100 stemgerechtigde zijn er 13 jeugd spelers, die eigenlijk niet mee doen aan een avondcompetitie. Van de 100 stemgerechtigde zijn er een 7-tal die nooit op maandag schaken. Dus lijkt het mij reëel om uit te gaan van 80 personen, die het aangaat en hiervan is bijna de helft tegen en ruim 10% voor. Mijn voorlopige conclusie is dat we het niet gaan doen. We moeten de uitslag nog in het bestuur bespreken. 

De uitslag van de KNSB extern op zaterdag:

Er hebben zich hier 33 deelnemers gemeld. Ik weet via de teamleiders dat hier een aantal stemmen ontbreken, die wel gaan schaken op zaterdag. Er zouden geen afvallers zijn? Dat betekent dat de 4 teams kunnen blijven bestaan. Er hebben zich 8 kandidaten gemeld voor een nieuw team. Dat zijn er eigenlijk een drietal te weinig. Je hebt in een team van 8 personen ook reserves nodig. Niet iedereen kan altijd. 

Ik wil hier voorstellen om een zaterdag team te maken dat mee gaat doen in de NBSB. Hier speel je met 4 personen in een team. (Zie https://www.nbsb.nl/competitie-uitslagen/ zaterdag 1B) . Je treft dan tegenstanders uit de omgeving, Etten Leur, Waalwijk en Tilburg. Ook dit gaan we in het bestuur bespreken. Ook moet er nog een teamleider gevonden worden voor dit team, dat Baronie5 zal gaan heten.

De uitslag de NBSB extern avond competitie:

20 deelnemers hebben zich gemeld. Ook hier ontbreken een paar vaste spelers. Van de 20 zijn er 6 nieuwe deelnemers.

We kunnen hier eventueel ook een vijfde team vormen (Baronie-E). Dit kunnen we begin september nog regelen. De spelers van Baronie-B hebben aangegeven niet in een Oost-Brabant klasse ingedeeld te willen worden.

Kees Ooms