kop13.jpg

Het bestuur van SV De Baronie deelt mee dat ons gisteren pas het bericht bereikte, dat op 16 november jl. ons ex-lid Henk van der Velde is overleden.

Tot enkele jaren geleden was Henk een gewaardeerd lid van onze schaakvereniging, waarvan hij in september 1978 lid werd. Wegens zijn leeftijd en vanwege gezondheidsproblemen zegde hij zijn lidmaatschap een paar jaar geleden op.

Wegens zijn inzet voor onze vereniging was Henk "Lid van verdienste" van SV De Baronie.

Henk was op 21 augustus jongstleden 95 jaar geworden.

Wij wensen zijn vrouw Clasina, hun kinderen, kleinkinderen en alle andere dierbaren heel veel sterkte toe.

Correspondentieadres: Heilaarstraat 43, 4813 AX  BREDA

 

De secretaris

Bouke Jansma