Het verleden in cijfers

info@svdebaronie.nl

In onderstaande tabellen vind u een overzicht van de prestaties van iedereen die sinds het seizoen 1984/1985 in onze interne competitie heeft meegespeeld. Deze gegevens worden elk kwartaal bijgewerkt.

Verklaring van de tabellen.

Al deze tabellen berusten op de verzameling van alle uitslagen van de interne competitie vanaf het seizoen 1984/85. Deze zijn nu voor computerverwerking beschikbaar. Met de hand zou het een onbegonnen werk zijn om hieruit al deze weetjes te destilleren. Met de pc is het een kwestie van minuten. Mocht iemand aan de hand van zijn eigen gegevens een fout opmerken dan hoor ik het graag. Natuurlijk heb ik steeksproefgewijze en samen met Kees van Dongen het een en het ander gecontroleerd. Absolute zekerheid dat alles juist is bestaat helaas niet. Uit deze Cumulatieve stand zijn ook een aantal records te vissen. Via de links op de Cumulatieve stand zijn ook alle individuele uitslagen te vinden in een leesbaar formaat.

TPR Tabel over steeds 2 jaar Interne Competitie

De TPR kent een wat andere berekening dan die voor onze Interne Rating. Bovendien wordt de TPR hier steeds over 2 jaar berekend. Deze lijst is dan ook bedoeld om de eigen prestaties door de jaren heen te kunnen volgen en te kunnen vergelijken met die van anderen. Niet om de TPR met de Interne rating of de KNSB rating te vergelijken.
Opgenomen zijn al de deelnemers die in 2 opeenvolgende seizoenen vanaf 1984/1985 meer dan 26 partijen speelden.
Met Centrumjaar wordt bedoeld het kalenderjaar wat helemaal in twee opeenvolgende seizoenen valt plus het begin en het einde van die seizoenen. Centrumjaar 1998 betekent dus de periode september 1997 tot juni 1999. De TPR tabel geeft dus een overzicht van de persoonlijke schaakontwikkeling van onze leden. Sommigen kenden een grotere progressie dan anderen in de afgelopen jaren.

Update rating Tabel

Onze interne rating wordt normaal met de update methode berekend. Voor alle (ex)leden is in de Update tabel een overzicht van de persoonlijke schaakontwikkeling te vinden. Sommigen kenden een grotere variatie in rating dan anderen in de afgelopen jaren. De zeven grootste stijgers per seizoen vermeld ik hier en ook de meest opmerkelijke uitslagen. Ook vind je de beste en de slechtste persoonlijke prestatie en tegen welke tegenstander wisselden de kansen het meest.

Score Tabel

Het ene jaar win je wat vaker dan het andere jaar. Als je goed scoort tegen betere spelers stijgt meteen je rating. Dit gebeurt in mindere mate wanneer je voornamelijk scoort tegen zwakkere tegenstanders. Weliswaar scoor je dan vaak maar je rating blijft wat achter. Het aantal partijen per jaar is natuurlijk ook een belangrijke factor. Hoe minder dit aantal is, des te groter is de kans dat je tegen zwakkere tegenstanders uitkomt. Een uitzondering hierop vormen onze leden die vaak een externe partij tijdens de clubavond spelen. De plaats in de eindstand is beschikbaar sinds 2002.

Tegenstanders Tabel

Om in deze tabel opgenomen te worden moeten minstens 27 partijen in onze interne competitie gespeeld zijn. Dan staat in de opeenvolgende kolommen ten eerste de naam van de betreffende deelnemer, vervolgens het aantal gespeelde partijen en het percentage wat hierin gescoord werd.
Daarna werd uitgerekend voor de volgende kolommen wat het minimum aantal gespeelde partijen moest zijn om hierin opgenomen te worden. Ik probeer namelijk om de meest gevreesde tegenstander te vinden. En als je maar één keer tegen iemand speelde en verloor kan dit nog geen angstgegner genoemd worden. Dit kan alleen maar na een aantal partijen wat vooral afhangt van het totaal aantal gespeelde partijen.
Na het minimaal aantal vereiste partijen hiervoor volgen dan drie groepen met in elk steeds een naam, het aantal tegen hem gespeelde partijen en het scoringspercentage.
De eerste groep betreft de tegenstander waar de meeste partijen tegen gespeeld werden. De tweede en derde de tegenstander waar het best en het slechtst tegen gescoord werd.
Natuurlijk is het een en ander arbitrair. Een ander minimum aantal vereiste partijen geeft een ander resultaat. Bovendien wordt bijna alleen naar het scoringspercentage gekeken. Wat is echter beter 7 punt uit zeven partijen of 19 punt uit 20 partijen? Voorstellen voor andere keuzes wil ik graag bekijken. Tegenstanders

Reeks Records en Seizoen Records

Waar bij de laatste tabel sprake was van enige, consequente, willekeur is dit gelukkig niet het geval bij de volgende twee.
Deze tabellen hebben dezelfde hoofdstructuur. Na de naam volgen vijf groepen van twee getallen. Steeds een aantal gevolgd door een jaar. Een seizoen geef ik steeds aan met het laatste jaar. Seizoen 1999/2000 heet dus 2000.
De groepen gaan achtereenvolgend over: In de tabel met seizoen records gaat het dan over b.v. het totaal aantal niet verloren partijen in een seizoen. Het jaartal erachter geeft dan het seizoen aan waarin dit record aantal niet verloren partijen gevestigd werd. Persoonlijke Seizoen records met extreme prestaties.

De tabel met reeks records kijkt niet naar seizoenen maar naar achter elkaar gespeelde partijen. Een paar keer niet spelen onderbreekt een reeks niet. Ook het einde van een seizoen hoeft niet het einde van een reeks te betekenen. Het jaartal erachter geeft het seizoen aan waarin het einde van een reeks viel.
In deze tabel staat b.v. het totaal aantal achter elkaar niet gewonnen (dus remise of verloren) partijen.
Zo valt het te begrijpen dat het absolute record voor een seizoen van R. van Berkel 32 niet verloren partijen (1993) kleiner is dan de reeks van J. Mathijssen 38 niet verloren partijen te beginnen in 2000. Reeks records met uitersten.

Matches Tabel

In de loop der jaren kom je zo nu en dan de zelfde tegenstanders tegen. Zo speel je dan een soort match. In deze tabel zijn van alle (ex)leden al die matches opgenomen. Deze tabel omvat nu al 800 kb dus kost nogal wat tijd om binnen te halen. Men zij gewaarschuwd! Zie hier de Matches. Een uittreksel van deze lijst vormen de match records.

BekerTeam, de persoonlijke scores

Ons NBSB bekerteam, onder de bezielende aanvoering van Edwin Lesman, doet elk seizoen opnieuw een poging om de NBSB beker te winnen. Slechts zij die tot de bodem kunnen en willen gaan, hebben een kans voor dit team gevraagd te worden. Gelukkig zijn de resultaten van hun grootse inspanningen ter beschikking gesteld aan het publiek. BekerTeam

Onze clubleden op de KNSB ratinglijsten

Natuurlijk zijn onze leden ook op de KNSB ratinglijst te vinden. Zeker sinds alle interne uitslagen doorgegeven worden aan de KNSB. Tegenwoordig heeft vrijwel iedereen behalve een interne ook een KNSB rating. KNSB ratinglijsten

Eventuele vragen of opmerkingen zijn altijd welkom.
Maurits Creyghton

emailadres : maurits@svdebaronie.nl